Czytasz wypowiedzi znalezione dla słów: zagrożenia ekologiczne referaty

Temat: obszary zagrożone katastrofą ekologiczną w Rosji
Czy mógłby ktoś podać mi strone internetowa ,z ktorej moglabym zaczerpnac materialy do referatu "Obszary zagrozen katastrof ekologicznych w Rosji"?Bylabym ogromnie wdzieczna ,mam mnostwo nauki,bo jestenm na filologii rosyjskiej,a tu jeszcze geografia sie trzeba zajac.Z gory wielkie dzieki
PozdrawiamTemat: Koło dla gr I
zagadnienia do kolokwium dla grupy I- to co pani dr mówiła, że będzie:

1. Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne cele turystyki wiejskiej - np. jakie są korzyści z rozwoju turystyki wiejskiej? - referat Eweliny Ambroziewicz

2.Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce - Jarosław Czuń

3. Szanse i bariery rozwoju turystyki wiejskiej - np. Jakie warunki sprzyjają rozwojowi turystyki wiejskiej, a jakie ją ograniczają - jakie zagrożenia? - Aleksandra Klimczak

4. Źródła finansowania przedsiębiorczości z zakresu turystki wiejskiej - Tomasz Mania

5. Organizacje wspierające rozwój agroturystyki - Magdalena Sówka.


Temat: TABLICA OGłOSZEN
Konferencja w sprawie drzew przydrożnych

W dniach 13 i 14 maja 2008 roku w Piszu odbędzie się zorganizowana przez Stowarzyszenie Sadyba konferencja pt. "Aleje w krajobrazie Warmii i Mazur - historia, znaczenie, zagrożenia, ochrona i pielęgnacja".

Wbrew tytułowi konferencji nie będzie omawiany tylko problem warmińsko-mazurskich drzew przydrożnych. Pierwszego dnia zaprezentowane zostanie znaczenie alei: ich wartość estetyczna, krajobrazowa, przyrodnicza, zabytkowa, ekologiczna etc. W drugim dniu przedstawione zostaną doświadczenia różnych środowisk (organizacji pozarządowych, samorządowców, konserwatorów zabytków), metody ochrony alei na Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej oraz Meklemburgii oraz przepisy prawne dotyczące drzew przydrożnych.

Wygłoszonych zostanie 16 referatów, przygotowanych przez m.in. prof. Andrzej Strumiłło, prof. Jan Rylke, prof. Zbigniew Endler, dr Jacek Borowski czy dr Ingo Lehmann z Niemiec (autor wielu publikacji na temat niemieckich alei, przewodniczący Towarzystwa Ochrony Alei [Alleenschutzgemeinschaft e.V], które od 17 lat walczy o zachowanie i dosadzanie alei).

Szczegółowy program konferencji: www.sadyba.free.ngo.pl

Więcej informacji:
Krzysztof Worobiec, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba"
Kadzidłowo 1
12 210 Ukta
tel. 087 4257474Temat: seminarium DOLINA DOLNEGO BUGU
Jako, że nikt chyba jeszcze nie podał tej informacji a termin się zbliża - poniżej zamieszczam info o seminarium.

Instytut Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach,
Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie - Oddział Terenowy w Siedlcach.

zapraszaj? Pani? / Pana

............................................................................................................................

na seminarium, nt.
STAN I POTRZEBY OCHRONY WALORÓW PRZYRODNICZYCH DOLINY DOLNEGO BUGU - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZE

Program:
11:00 - 11:20 Otwarcie seminarium - dyrektorzy instytucji organizuj?cych seminarium
11:20 - 11:50 dr Zenon Tederko: Korytarz ekologiczny doliny Bugu - stan, zagrożenia, ochrona. Projekt realizowany przez IUCN. Fundacja IUCN Poland.
Promocja ksi?żki, której tytuł jest zgodny z tematem referatu.
11:50 - 12:10 dr Stefan Białczak: Główne problemy społeczno-gospodarcze w gminach nadbużańskich w woj. Mazowieckim. MBPPiRR, OT Siedlce.
12:10 - 12:30 mgr Barbara Dymna: Wykorzystanie doliny Bugu dla rozwoju turystyki. MBPPiRR, OT Siedlce.
12:30 - 12:50 dr hab. Zygmunt Głowacki, dr Marek Wierzba, dr Paweł Marciniuk: Koncepcja ochrony walorów szaty rolinnej doliny Bugu na tle występuj?cych zagrożeń. Zakład Botaniki IB AP Siedlce.
12:50 - 13:10 Dyskusja.
13:10 - 13:40 Przerwa, dyskusje kuluarowe, kawa, herbata.
13:40 - 14:00 mgr Andrzej Dombrowski (MBPPiRR, OT Siedlce) mgr Artur Goławski, dr Cezary Mitrus (IB AP Siedlce), mgr Rafał Kuczborski (Państwowa Straż Rybacka): Główne zagrożenia walorów faunistycznych w dolinie Bugu.
14:00 - 14:20 mgr Rafał Kuczborski: Zagrożenia i ochrona ichtiofauny Bugu. Państwowa Straż Rybacka.
14:20 - 14:40 mgr inż. Dorota Starczewska: Praktyczne działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczych w Nadbużańskim PK. Dyrektor NPK.
14:40 - 15:00 mgr inż. Wojciech Duklewski: Praktyczne działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczych w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu. Dyrektor PK PPB.
15:00 - 15:20 dr Michał Falkowski, Dominik Krupiński: Praktyczne działania Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” na rzecz ochrony walorów przyrodniczych doliny Bugu.
15:20 - 16:00 Dyskusja i podsumowanie seminarium.

Termin i miejsce seminarium: 16.04.2004 r, godz. 11:00 - 16:00, aula Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, ul. Bolesława Prusa 12, 08-110 Siedlce,
tel. (025) 6431201, 6431206, fax. (025) 6431338, kom. 0602688622.
Sala jest wyposażona w nowoczesne rodki audiowizualne.Temat: info + spis lektur
Socjologia Kultury

Wykłady i ćwiczenia: dr S. Kołodziejczyk
Konsultacje: ??

Literatura:
1. Marian Filipiak (1996), Socjologia kultury. Wyd. UMCS Lublin, nr. 1
2. Ewa Nowicka (1993), Swiat człowieka - świat kultury. s. 66-71
3. Antonim Kłoskowska (1983), Kultura masowa. PWN, s. 9-42
4. George Ritzer, McDonaldyzacja społeczeństw, Wyd. Muza, Warszawa 1999
5. Peter L. Berger, Sekularyzm w odwrocie, w: Miesięcznik Respublica Nowa Nr 1/998
6. J.Życiński, Kultura poszukiwaczy sensu, w: Rzeczpospolita z dnia 17.10.1998r
7. Peter L. Berger (1997), Święty baldachim, r. 5
8. Neil Postman (1995), Technopol, r. 10: Upadek wielkich symboli
9. Peter Singer, Wyścig po pawi ogon, w: Gazeta Wyborcza z dnia 17.02.2001
10. Dominie Strinati (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej
11. Jerzy Kossak (1966), Dylematy kultury masowej. Wyd. Artystyczne i Filmowe, W-wa
12. Urszula Jarecka (1999), Swiat wideoklipu, r. Kultura multimedialna
13. John Condry, Karl Poper (1996), Telewizja. Zagrożenie dla demokracji
14. Tomasz Goban-Klas (1999), Media i komunikowanie masowe, r. 9: Przekazy masowe a wartości społeczne
15. Zbyszko Melosik (1996), Toźsamość, ciało i władza
16. Aldona Jawłowska (1975), Drogi kontrkultury. PIW
17. Teresa Sołtysik (1993), Młodzież o podkulturach
18. A.Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach podkultur dewiacyjnych.
19. Lidia Zbigień -- Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja znanych firm, PWN, Warszawa 1999
20. M.Czerwiński, Kultura i jej badanie, Ossolineum, Wrocław, Warszawa 1985
21. K.S.Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
22. Luc Feny, Nowy ład ekologiczny, Warszawa 1995.
23. R.Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków 1996 24. A.Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996
25. N.Postman, Zabawić na śmierć, Warszawa 2002
26. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001
27. W.Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań, Wyd. Zysk i S-ka
28. B.Olszewska - Dyoniziak, Zarys antropologii kulturowej, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.

Uprzednie wymagania:
- ukończony kurs wstępu do socjologii.

Wymagana praca własna studenta:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- przygotowywanie referatów, .
- znajomość zadawanych tekstów.

Wymogi zaliczeniowe:
- ogólna znajomość zagadnień omawianych podczas kursu,
- przygotowanie jednego referatu, jego prezentacja zakończona postawieniema problemów,
- umiejętność zastosowania poznanych teorii do analizy zjawisk organizacyjnych,
- pisemne kolokwium na zakończenie kursu.
Temat: Produkty "nowoczesnego" rolnictwa z Holandii !
W Ministerstwie Środowiska będącym pod kierownictwem PSL drobny na pozór zgrzyt może niebawem doprowadzić do złożenia dymisji przez SLD-owskich sekretarza i podsekretarza stanu. Prawdopodobne jest też odwołanie ze stanowiska szefa resortu Stanisława Żelichowskiego.

Na 12 kwietnia zaplanowane zostało w Warszawie nietypowe śniadanie. Jest to, jak wynika z zaproszenia,

"śniadanie prasowe"
pt. "ekologia w Przedsiębiorstwie".

Miejsce – siedziba Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Menu – "szwedzki stół".

Organizator – prywatna spółka "Solidna Firma" (wydawca periodyku o takim tytule i organizator konkursu "Mistrz Mowy Polskiej").

Gość śniadania – minister StanisŁaw Żelichowski.

Żeby właściciele spółek działających w branży ekologii mogli błysnąć przed dziennikarzami złotymi łańcuchami oraz bransoletami, muszą zapłacić. Najtańsza wejściówka ("pasywny uczestnik") kosztuje 395 zł + 22 proc. VAT. Jej posiadacz może najwyżej wpieprzyć jajecznicę w końcu sali i uczestniczyć w dyskusji "po wstępnych referatach", czyli ocenić menu.

Większe uprawnienia ma "aktywny uczestnik", który oprócz jajecznicy ma prawo do rozmów z mediami, ograniczonego zaprezentowania swojej firmy i reklamy na łamach magazynu "Solidna Firma" (format: 1/2 A-4). Za przyjemność tę musi jednak zapłacić 6000 zł + 22 proc. VAT.

Wszystko może "sponsor". Nawet zareklamować w piśmie w formacie A-4! Ta niewątpliwa przyjemność i zaszczyt podania sztućców Żelichowskiemu wyceniona została na... 20 000 zł + 22 proc. VAT.

Dla przypomnienia: za uczestnictwo w wykładzie byłego prezydenta USA Billa Clintona w warszawskim hotelu "Sobieski", trzeba było zapłacić 6000 zł + VAT.

Ta swoista prywatyzacja ministerstwa zszokowała wiceministrów z SLD. Z ministrem Żelichowskim rozmawiał w tej sprawie premier Miller, ale PSL-owski minister uparł się na to śniadanie i basta.

Przy okazji przygotowań do śniadania w resortowych dyskusjach na jaw wyszły sprawy tyleż śmieszne, co zatrważające. 80 proc. dokumentów wychodzących z resortu podbijanych jest "faksymilką" ministra przez jego gabinet polityczny. Jeśli pan minister nie ma czasu opatrywać ich własnoręcznym podpisem, to czy przynajmniej wie, co "podpisuje"? Zagrożone odrzuceniem przez Brukselę są wszystkie programy pomocowe z Unii Europejskiej w dziedzinie ekologii.
Bez nich w najbliższych latach nie ma szans na postęp w tej dziedzinie.

Miażdżąca krytyka, jakiej poddany został Żelichowski, spłynęła po nim jak po kaczce: minister zasłania się Jarosławem Kalinowskim. Olał też groźbę dymisji swoich dwóch zastępców. Na sekretarza
stanu, czyli pierwszego wiceministra, szykuje się prezes rafinerii w Jaśle, bo coś mu ostatnio z firmą nie idzie. Drugim wiceministrem i przy okazji głównym geologiem kraju ma ponoć zostać burmistrz jednego z podwarszawskich miasteczek, bo zaczyna mu się dobierać do finansów komisja
rewizyjna.

Kwalifikacji obaj nie mają, są jednak związani z PSL, a to lepsze od doktoratu.Temat: Święto Nietoperza :)
ciag dalszy:

Zamknięta konferencja

Przedstawiciele Pracowni na rzecz Wszystkich Istot zostali wyrzuceni z konferencji „Wpływ środowiskowych warunków na wybór hibernaculum przez nietoperze”.

Organizatorzy konferencji dowiedziawszy się, jaką jednostkę reprezentujemy odmówili nam uczestnictwa i oznajmili, że konferencja jest zamknięta i tylko dla zaproszonych gości. To pierwsza konferencja naukowa, z której przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali wyproszeni przez organizatorów.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Społeczny Ruch Ekologiczno-Rekreacyjno-Sportowy przy współpracy z dr. Grzegorzem Kłysem z Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Miejsce chiropterologicznej konferencji nie jest przypadkowe - Ośrodek Dolomity Sportowa Dolina w Bytomiu . Na tym terenie - Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, znajduje się drugi co do wielkości obszar zimowania nietoperzy w Polsce, jeden z większych w Europie.
Stowarzyszenie Społeczny Ruch Ekologiczno-Rekreacyjno-Sportowy jest mocno powiązane z firmą Dolomity Sportowa Dolina w budynkach, której odbywała się konferencja. Natomiast firma Dolomity Sportowa Dolina jest partnerem firmy „Expedite” inwestora, który ubiega się o wybudowanie 150 domów wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdującą się w odległości zaledwie 100 metrów od głównego wlotu nietoperzy. O fakcie powiązań stowarzyszenia i firmy Dolomity oraz o planach deweloperskich można było się dowiedzieć od organizatorów już na wstępie konferencji.

Godny podkreślenia jest fakt, że środki na organizację konferencji realizowanej w ramach projektu "Promocja tarnogórsko - bytomskich osobliwości przyrodniczych w szczególności obszaru Natura 2000 w kontekście zrównoważonego rozwoju" przez Stowarzyszenie Społeczny Ruch Ekologiczno-Rekreacyjno-Sportowy udzielił Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środki budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Fakt wyproszenia naszego Stowarzyszenia z konferencji zamyka dialog społeczny, który przyświecać powinien idei obu wymienionych sponsorów. - Ważne jest czy sponsorzy tego projektu wiedzą, że sponsorują imprezy zamknięte i tylko dla grona osób, które popierają zamierzenia inwestycyjne...? Mamy nadzieję, że sponsorzy przyjrzą się dokładniej, jaki efekt ekologiczny zostanie osiągnięty dzięki tej konferencji. Powodem wyproszenia przedstawicieli naszego stowarzyszenia na pewno nie był brak miejsca na sali - w spotkaniu uczestniczyło nie więcej niż 30 osób, a sala konferencyjna świeciła pustkami. Co istotne w konferencji nie wzięła udziału żadna organizacja ekologiczna zajmująca się tematyką ochrony nietoperzy.

Nasze Stowarzyszenie usunięto z sali gdyż od 2004 r. występujemy jako podmiot na prawach strony we wszystkich postępowaniach inwestycyjnych planowania i realizacji inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na zimowiska nietoperzy.
Udało nam się usłyszeć tylko dwa pierwsze referaty: prof. dr. hab. Bronisława W. Wołoszyna oraz dr. Grzegorza Kłysa, którzy zajmują się badaniem tego terenu. Prof. Wołoszyn jest autorem ekspertyzy do planów inwestycyjnych dotyczących wyrobiska oddalonego o niecały kilometr od planowanego osiedla domków, która jednoznacznie stwierdza szereg zagrożeń dla Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, które są zimowiskiem nietoperzy. Mamy nadzieję, że prof. Wołoszyn po konferencji nie zmieni zdania na temat ochrony zimowiska nietoperzy tego cennego miejsca.

Temat konferencji jest bardzo ważny w aspekcie zamierzeń inwestycyjnych dotyczących obszaru Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich. Od kilku lat teren wyrobiska pokopalnianego jest zabudowywany. Powstał tam stok narciarski z zapleczem (Dolomity Sportowa Dolina, które jest miejscem organizacji masowych imprez). Na skarpie obecnie budowane jest małe osiedle, a do realizacji przewidziane jest kolejne osiedle dla 150 domów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane osiedle domów jednorodzinnych ma znajdować się w odległości zaledwie 100 metrów od głównego wlotu nietoperzy, z którego korzysta ok. 60% populacji oraz w miejscu, które stanowi połączenie pomiędzy największymi miejscami wlotów do podziemi. Inwestycja bezpośrednio graniczy ze stanowiskiem dokumentacyjnym „Blachówka”, a znajdujące się na obszarze objętym inwestycją podziemia tj. miejsca zimowania nietoperzy zgłoszone są do objęcia ochroną w postaci Natura 2000.

źródłoTemat: KONFERENCJE i SEMINARIA

Ochrona Przyrody w Polsce – konferencja nr 3.

Renaturyzacja i kompensacja przyrodnicza

Ogolnopolska konferencja poswiecona ochronie przyrody

organizowana przez Polski Komitet Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN

oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN

3 kwietnia 2009 (piatek), Kraków, al. Mickiewicza 33, sala konferencyjna IOP PAN

Szanowni Panstwo,

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w Polsce rozwija sie w ostatnich latach bardzo szybko m.in. dzieki wsparciu funduszami europejskimi. Fundusze te umozliwiaja podjecie dzialan do niedawna niedostepnych polskiej ochronie przyrody, takich jak odtwarzanie zniszczonych ekosystemow. Z drugiej strony fundusze te przyspieszyly rowniez rozwoj inwestycyjny w Polsce, ktory wymaga czesto stosowania praktyk nie znanych wczesniej w naszym kraju – kompensacji przyrodniczej.

Potrzeba chwili jest zawiazanie forum, na ktorym moznaby konsultowac koncepcje, projekty i badania zwiazane z zagadnieniami renaturyzacji i kompensacji przyrodniczej. Te dwie dziedziny sa ze soba scisle powiazane, gdyz obydwie opieraja sie na ekologii ekosystemow. Brak wymiany doswiadczen, wdrozen najnowszych osiagniec naukowych, jak rowniez brak wspolpracy miedzy wieloma zespolami zajmujacymi sie podobnymi dziedzinami, przyniesie im wszystkim i w konsekwencji calemu krajowi niepowetowane szkody. Wiele problemow wymaga ogolnopolskiej dyskusji.

W celu wypracowania wysokich standardow działań w zakresie renaturyzacji i kompensacji, integracji srodowisk zajmujacych sie ta problematyka, identyfikacji zagrozen, zarysowania perspektyw i spopularyzowania odnosnych osiagniec nauki, Polski Komitet IUCN wspierany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN organizuje ogolnopolska konferencje poswiecona zagadnieniom renaturyzacji ekosystemow i kompensacji.

Konferencja ma charakter otwarty, nie pobieramy zadnych oplat. Jednak dotychczasowe konferencje OPwP nr 1 i 2 cieszyly sie ogromnym zainteresowaniem, zatem z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszenstwo w udziale beda mieli uczestnicy uprzednio zarejestrowani. Prosimy zatem zglaszac chec uczestnictwa w konferencji (imie, nazwisko, reprezentowana instytucja, adres, telefon, e-mail, temat wystąpienia/posteru) na adres organizatorow.

Osoby pragnace wziąć czynny udzial w konferencji proszone sa o przeslanie tytulu oraz krotkiego abstraktu wystapienia w terminie do 16.03.2009. Przewiduje sie nastepujace formy prezentacji:

1. referaty (do 20 min)

2. komunikaty (10 min)

3. postery.

Ze wzgledu na ograniczenia czasowe organizatorzy zastrzegaja sobie prawo wyboru tematow, ktore zostana przedstwione w formie prezentacji ustnych.

Kontakt:

Komitet Organizacyjny Konferencji

"Ochrona Przyrody w Polsce"

IOP PAN

31-120 Krakow, Al. Mickiewicza 33

konferencja@iop.krakow.pl

telelefony:

012 37 03 561

012 37 03 541

Zapraszamy do wziecia udzialu.

Z powazaniem,

dr Tadeusz Zajac

Przewodniczacy Polskiego Komitetu

Swiatowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
Temat: Studenckie Zeszyty Naukowe
Koło Naukowe Pedagogów działające przy Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego zaprasza wszystkich studentów do aktywnego uczestnictwa
w projekcie wydania Studenckich Zeszytów Naukowych. Działanie skierowane jest dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich uczelni państwowych oraz niepublicznych.
W chwili obecnej przygotowujemy się do wydania dwóch numerów Zeszytów Naukowych, do których zostanie zakwalifikowane dwadzieścia najlepszych wypowiedzi pisemnych.
Pierwszy Zeszyt Naukowy będzie obejmował tematykę kształcenia i wychowania w dobie społeczeństwa wiedzy, gdzie przedstawimy zagadnienia związane
z: edukacją medialną, implikacją rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wychowanie i kształcenie, zagrożeniami ze strony nowych mediów wobec dzieci i młodzieży oraz tematyką pochodną.
Drugi numer Zeszytów Naukowych będzie mieścił
w swym zakresie treści edukacji ekologicznej wobec wyzwań współczesnego świata, na którą złoży się zespół artykułów przedstawiających wyzwania stawiane systemowi kształcenia w XXI wieku, zaś w szczególności edukację alternatywną i poza formalną, metodykę edukacji środowiskowej, filozoficzno-pedagogiczne przesłanki dla ochrony środowiska naturalnego oraz tematykę pochodną.

Szczegółowe terminy:
 20 maj 2008 – termin ostateczny do wysłania pełnych artykułów zgodnych z wymogami technicznymi
 27 maj 2008 – ogłoszenie listy materiałów zakwalifikowanych do opublikowania
 koniec czerwca 2008 – publikacja poprawionych oraz zrecenzowanych artykułów

Uwagi:
 wyboru artykułów dokona niezależna komisja składająca się z pracowników naukowowo-dydaktycznych oraz osób realizujących projekt
 głównymi kryteriami o których będzie decydowało przyjęcie do druku jest zgodność z założoną tematyką, wymaganiami technicznymi oraz innowacyjnym podejściem do tematu
 publikacja otrzyma numer ISBN oraz zostanie umieszczona w kilku największych bibliotekach w Polsce
 Studenckie Zeszyty Naukowe mają charakter niekomercyjny, a ich realizacja została umożliwiona dzięki dotacji Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 Koło Naukowe Pedagogów zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie procesu postępowania przygotowującego do wydania Studenckich Zeszytów Naukowych

Wymagania techniczne:
 czcionka Times New Roman 12 pkt, tekst wyjustowany, odstęp między wersami 1,5 pkt
 objętość maksymalnie 12 stron formatu A4,
 marginesy – ustawienie standardowe 2,5 cm,
 streszczenie w języku polskim oraz angielskim do 60 słów każde,
 umieszczenie na pierwszej stronie informacji o Autorze lub Autorach zawierającej: imię i nazwisko, nazwę Uczelni
 bibliografia oraz przypisy według przedstawionego wzoru
Wzór przypisów:

- monografia
Pisarek W.: O mediach i języku. Wyd. Unversitas, Kraków 2007, s.11.

- praca pod redakcją
Musioł M.: Człowiek a postęp techniczny [w:] Kiepas A. (red.): Wiedza o technice. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s.14.

- czasopismo
Juszczyk S.: Multimedia i hipermedia w procesie interpersonalnej komunikacji. „Nowa biblioteka”, 1/1999, s.29.

- Internet
Gemius: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne [w:] www.gemius.pl/pl/archiwum_prasowe stan z 12 kwietnia 2008.

Wzór bibliografi:

1. Gemius: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne [w:] www.gemius.pl/pl/archiwum_prasowe

2. Juszczyk S.: Multimedia i hipermedia w procesie interpersonalnej komunikacji. „Nowa biblioteka”, 1/1999

3. Musioł M.: Człowiek a postęp techniczny [w:] Kiepas A. (red.): Wiedza o technice. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997

4. Pisarek W.: O mediach i języku. Wyd. Unversitas, Kraków 2007

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Łukasz Tomczyk
Tel. 0503 738 988
Adres e-mailowy do nadsyłania referatów:
tomczyk_lukasz@tlen.pl

Zapraszamy również na naszą stronę internetową:
www.kolopedagogow.ovh.orgTemat: DZIENNIKARZ:

X-Resent-Subject: ERRATA do 15 marca na Wanka Dziale
X-Resent-To:

              Miedzyuczelniane Lobby Ekologiczne miasta Lodzi i okolic

From:        

Subject:      15 marca na Wanka Dziale, czyli lepiej pozno niz wcale
To:          


----------------------------Original message----------------------------
----------------------------Original message----------------------------
----------------------------Original message----------------------------
----------------------------Original message----------------------------

Szanowni Panstwo!
Jestem aktualnie prawie-absolwentem Instytutu Socjologii UW i bardzo poczatku-
jacym internauta, wiec pozwalam sobie ta droga przeslac kopie mojego komunikatu
dla Zielonopolskiej Listy Dyskusyjnej o inicjatywie spoleczno-ekologicznej,kto-
ra przez Szacunek Dla Idealow Mlodosci chcialbym spopularyzowac.Z gory dziekuje
za wsparcie, przepraszam za ewentualne niedogodnosci techniczne, zalaczam wyra-
zy szacunku i serdecznie pozdrawiam! Do zobaczenia latem w Bieszczadach!    KKE
----------------------------Original message----------------------------

Szanowni Zieloni, Zielonopodobni, Zielonkawi i Zzieleniali tu i owdzie!

Mam zaszczyt doniesc, ze moj byly promotor Henryk dr Kliszko (adiunkt Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i gospodarz schroniska na Wanka Dziale w
Bieszczadach) zaprasza Osoby Chetne, Odpowiedzialne i Odwazne do uczestniczenia
w programie pt. "Bieszczadzki Osrodek Samorealizacji 'Wspolnota Bieszczadzka'"!

Na program ten sklada sie powolanie calorocznego Osrodka Szkoleniowego Animato-
row Inicjatyw Spolecznych na Wanka Dziale (miedzy Otrytem a Polana,gm. Czarna),
Szkoly Sredniej laczacej wiedze ogolna z umiejetnosciami praktycznymi (w Hoszo-
wczyku,gm. Ustrzyki Dolne) i Osrodka Zlotow Wakacyjnych w Wetlince Gornej (gm.
Wetlina), a ponadto przeprowadzenie Interdyscyplinarnego Konwersatorium "Co Da-
lej Po Postmodernizmie?" na Socjologii w Warszawie. Projekt B.O.S. koordynuje,
przyjmuje zgloszenia, rozsyla indywidualnie szczegolowe oferty wspolpracy, pro-
gramy kursow i innych spotkan oraz rozwiewa ewentualne niejasnosci Piotrek red.
Fraczak (czyt."fron-") z miesiecznika Forum Inicjatyw Pozarzadowych "Asocjacje"

Informacji o konwersatorium oraz o celach i zalozeniach programu, a takze o al-
ternatywnych drogach skontaktowania sie z Piotrkiem, gdyby nie zdazyl na wszys-
tko odpisac, a jakas odpowiedz bylaby wyjatkowo pilnie oczekiwana,udziela H. dr

Kliszko (ISUW,ul.Karowa 18,p.III,Zaklad Socjologii Ogolnej,tel.620-03-81w.711).

Program wspolorganizuja, miedzy innymi, Malopolskie Stowarzyszenie Ekologiczne
"Grunland" z Krosna, Bieszczadzki Park Narodowy i Zwiazek Harcerstwa Polskiego.

Konwersatorium ma ruszyc od konca LUTEGO br. i szczegolnie mile widziane bylyby
osoby znajace jakas optymistyczna odpowiedz na tytulowe pytanie. Intencja auto-
ra jest, miedzy innymi, przeanalizowanie realizacji projektu B.O.S. jako jednej
z propozycji takiej odpowiedzi. Referaty na wlasne tematy uczestnikow pozadane.

Pierwszy 2-tygodniowy kurs na Wanka Dziale ma ruszyc 15 MARCA br. (przepraszam,
ze nie moglem nadac tego wczesniej),wiec pozadane uzgodnienie udzialu do 28-II.
Dzialalnosc Osrodka zaadresowana jest w pierwszej kolejnosci do osob w wieku do
25 lat, z przyznana zastepcza sluzba wojskowa, ze srodowiska zagrozonego bezro-
bociem lub patologiami spolecznymi (przyjzyjcie sie wlasnemu srodowisku,a jesli
nawet nie spelnia teraz tych wymagan, to tez jestescie zaproszeni na kursy, ale
jako mniej potrzebujacy), ktore zainteresowane by byly w przyszlosci nieetatowa
praca w pozytecznych stowarzyszeniach spoleczno-wychowawczych lub prowadzeniem
innych dzialan aktywizujacych spolecznosci lokalne,podejmowaniem inicjatyw so-
cjalnych, ekologicznych, kulturalnych, profilaktyczno-wychowawczych,rehabilita-
cyjnych i innych. Program przewiduje szkolenia i kursy oraz zajecia praktyczne,
od pozyskiwania srodkow finansowych (legalnie, skutecznie - wzorem np. organiza
torow) do samodzielnego prowadzenia dzialan zmieniajacych postawy spoleczne,ale
poniewaz program ten czesciowo pokrywa sie z programem wspomnianej szkoly sred-
niej,wiec opisze je lacznie ponizej. Wlasne propozycje nowych tematow szkolen i
warsztatow lub oferty ich wspolorganizacji mile widziane.

Zlot w Gornej Wetlince planowany jest na LIPIEC i uczestnictwo w nim na wlasny
koszt nie wymaga koniecznie wczesniejszego zgloszenia, ale mogloby to byc pozy-
teczne. Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego planuje przemieszczenie tutaj
odbywajacego sie corocznie festiwalu harcerskiego "Wolosatki" (czyli teraz pew-
no "Wetlinki"), co pozwoliloby na zmniejszenie naplywu turystycznego do strefy
scislej ochrony przyrody w Wolosatem (torfowiska,dawniej Igloopol w srodku rez-
erwatu).Uczestnicy zlotu beda mieli mozliwosc udzialu w warsztatach oraz nawia-
zania wspolpracy i skorzystania z doswiadczen organizatorow i absolwentow szko-
len - wspolorganizatorow zlotu. Na zlot zaproszeni zostana takze mieszkancy te-
renow przygranicznych Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie".
Nawiazane na zlocie wiezi winny zaowocowac w przyszlosci zarowno wspolnym dzia-
laniem na rzecz rozwiazywania problemow spolecznych w roznych miejscach kraju,
jak i powstaniem lokalnych,przygranicznych,miedzynarodowych inicjatyw oddolnych
spolecznosci z Ukrainy,Slowacji i Polski. Program festiwalu wakacyjnego zawiera
warsztaty i seminaria otwarte dla wszystkich zainteresowanych, koncerty, plene-
ry fotograficzne i malarskie,spektakle teatrow ulicznych (lub raczej lakowych),
projekcje filmow, zorganizowane wycieczki, kursy jazdy konnej,zapoznanie z for-
mami medycyny naturalnej i cwiczeniami zdrowotnymi,dzialania na rzecz Bieszcza-
dzkiego Parku Narodowego. Zaproszeni zostana


...

więcej »